Om Camilla Jern

Jag är utbildad i Beteendevetenskap, ledarskap och coachning. I botten är jag utbildad skådespelare och dramapedagog. Metoden jag använder är framtagen utifrån den forskning omkring fortbildning som gjorts, där man upptäckt att medarbetare som varit på kurs oftast kommer tillbaka till arbetsplatsen och fortsätter arbeta på samma sätt som tidigare. En av sex som går en vanlig fortbildning kommer att ändra sitt arbetssätt, medan en av sex fortsätter bara som vanligt. Resterande fyra provar det nya arbetssättet i några dagar, för att sen återgå till det gamla invanda sättet. Eftersom jag arbetar både med teori och praktik så får deltagarna en större chans att skapa nya vanor redan på utbildningen och antalet som håller i den nya linjen ökar.