Kunskap som fastnar

De flesta företag satsar på utbildning av ledare och medarbetare, just inom kommunikation. På senare tid har det forskats en del på hur kunskapen sedan används i det dagliga arbetet. 

Resultaten är entydiga. 

De företag som använt interaktiva verktyg och praktiska övningar får bättre och mer långvarig effekt av den utbildning man investerat i. Medarbetarna känner en större trygghet och har tydliga verktyg att använda i sin vardag. 

Camilla Jern Consulting jobbar med casebaserade utbildningar för såväl chefs- som personalgrupper. 

Det betyder att case och rollspel skräddarsys utifrån de behov just din verksamhet har. När teori blandas med praktik fastnar de nya kunskaperna lättare hos deltagarna – och de kan direkt börja jobba med det de lärt sig. 

Gruppen i samtal

Hur går snacket i fikarummet på din arbetsplats? Är det högt i tak eller locket på? Givande diskussioner eller stelt undvikande? Skratt eller gråt? Välkomnande eller exkluderande? 

En arbetsgrupp är i ständigt samtal och när det samtalet fungerar bra, fungerar ofta också arbetsplatsen bra. En samtalston smittar snabbt av sig och påverkar både arbetsplatsens klimat och effektivitet.

Här arbetar vi med den psykosociala arbetsmiljön genom praktiska övningar varvat med teoretiska inslag omkring samtalsteknik, energi och kroppsspråk. Allt för att stärka gruppens sammanhållning.

Ledaren i samtal

Som ledare är du ständigt i samtal, men får sällan praktisk träning. Att ha effektiva utvecklingssamtal är bra för medarbetaren, arbetsplatsen och för din egen arbetssituation. Vad händer om medarbetaren plötsligt reagerar annorlunda på det årliga utvecklingssamtalet? 

Jag erbjuder praktiska verktyg och råd i bland annat samtalsmetodik, kroppsspråk och konflikthantering. Här får du som chef öva i en realistisk situation mot en skicklig skådespelare. En livs levande samtalssimulator alltså – laddad med realistiska case som skräddarsys efter just ditt behov!